ištrupinėti

ištrupinėti
ištrupinė́ti iter. dem. 1 ištrupinti 1: ^ Neduok duonos – ištrupinė́siu, neduok miltų – išdulkinėsiu (d.) Slk. \ trupinėti; ištrupinėti; nutrupinėti; patrupinėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • nutrupinėti — iter. dem. 1 nutrupinti 2: Ką nuo ko nutrupinti, nutrupinėti KI16. trupinėti; ištrupinėti; nutrupinėti; patrupinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patrupinėti — patrupinėti; M iter. dem. 1 patrupinti 1. trupinėti; ištrupinėti; nutrupinėti; patrupinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trupinėti — trupinėti, ėja, ėjo 1. KŽ iter. dem. trupėti 1: Ėmė tinkas trupinėti DŽ1. 2. žr. 1 trupinti 2: Trupinėk svogūnus Lp. trupinėti; ištrupinėti; nutrupinėti; patrupinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”